SIA 7R var piegādāt metāllūžņu konteineru jebkuram uzņēmumam, organizācijai vai darbnīcai, kuras
teritorijā ražošanas, uzkopšanas, telpu pārbūves procesā krājas melnie un krāsainie metāllūžņi.

  • Konteineris (25-35 m 3 ) Cena- 10 EUR/ diennaktī.