Metāllūžņu svars tiek noteikts izmantojot auto svarus. Pieņemto metāllūžņu svars tiek aprēķināts kā starpība starp iekrautu transporta līdzekli un tā svaru bez kravas. Nemetāliskie piemaisījumi, kas palikuši pēc izkraušanas, tiek klasificēti kā gruži un pieņemto metāllūžņu svarā netiek ieskaitīti. Neatdalāmais nemetālisko vielu piejaukuma daudzums, kas izkraušanas laikā neatdalās no metāllūžņiem, tiek klasificēts kā metāllūžņu piesārņojums. Piesārņojumu nosaka metāllūžņu pieņēmējs, veicot vizuālu inspekciju. Noteiktais piesārņojuma daudzums (%) procentuāli tiek noņemts no pieņemto metāllūžņu svara. Tīrais pieņemtais metāllūžņu svars ir pieņemtais svars, no kura atņemts piesārņojuma procents.